FAQs Complain Problems

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:11 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन एैन २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:05 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन एैन २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 13:52 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४
फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि ७४/७५ 02/28/2018 - 13:41 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि
फाल्गुनन्द गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ७४/७५ 02/28/2018 - 13:31 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली
एेन कानुन तथा निर्देशिका ७४/७५ 02/16/2018 - 20:04 PDF icon फाल्गुनन्द सहकारी एेन तथा निर्देशिका

Pages