FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
आवेदन फारम ७७/७८ 09/25/2020 - 14:49
करार सेवामा कर्मचारी पदपूर्ति सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 09/22/2020 - 12:05
बैंकिङ्ग प्रणालीबाट सामाजिक सुरक्षा वितरण गर्नबारे अत्यन्त जरुरि सूचना ७७/७८ 09/22/2020 - 11:23
प्राविधिक साहायक करार पदपुर्ती सम्बन्धि छोटो सुची तथा परिक्षा सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 09/21/2020 - 11:55
पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेधारी योजना/कार्यक्रम प्रस्ताव आह्वानको सूचना ७७/७८ 09/08/2020 - 11:53
घटना दर्ता किताब डिजिटाईजेसन सम्बन्धि प्रस्ताव आह्वाननको सूचना ७७/७८ 08/24/2020 - 13:51
प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम सम्बन्धि रोजगार आयोजना छनोटगरि पठाउने सम्बन्धमा ७७/७८ 08/21/2020 - 16:03
प्राविधिक साहायक करार पदपुर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना ७७/७८ 08/18/2020 - 12:08
सामाजिक सुरक्षा लाभग्राही विवरण अध्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा ७७/७८ 08/13/2020 - 13:06
विद्धालय संचालन सम्बन्धमा ७७/७८ 07/28/2020 - 15:47

Pages