FAQs Complain Problems

के तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनु भयो?

लिए
13% (6 votes)
लिएको छैन
87% (40 votes)
Total votes: 46

Poll

के तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनु भयो?