Quick Overview

"COVID-19 को संक्रमणबाट बच्न र फैलनबाट रोक्न लक डाउन पूर्णरुपले पालना गरौ"

"विश्वभरि फैलिएको COVID-19 को संक्रमणको त्रासलाई ध्यानमा राखेर सम्पूर्ण परिक्षा आर्को सूचना नआउन्जेल सम्म रद्ध गरिएको सूचना"

के तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनु भयो?

लिए
4% (1 vote)
लिएको छैन
96% (22 votes)
Total votes: 23