FAQs Complain Problems

समाचार

"सम्पति विवरण भर्ने अत्यन्त जरुरि सूचना,यहि श्रावण १५ सम्ममा पालिकामा बुझाउनुहुन अनुरोध!!!"

"रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण गर्ने सूचना "

के तपाईले राष्ट्रिय परिचय पत्र लिनु भयो?

लिए
6% (2 votes)
लिएको छैन
94% (32 votes)
Total votes: 34