FAQs Complain Problems

समाचार

"सम्पति विवरण भर्ने अत्यन्त जरुरि सूचना,यहि श्रावण १५ सम्ममा पालिकामा बुझाउनुहुन अनुरोध!!!"

"रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण गर्ने सूचना "

जन प्रतिनिधि

ईमेल फोन नं

विर बहादुर कुरूङवाङ

अध्यक्ष

९७५२६०७३८५

देवित्रा कुमारी आङदेम्बे

उपाध्यक्ष

९८१६९११३२१