Quick Overview

"फाल्गुनन्द गाउँपालिकामा उप-निर्बाचन यहि मंसिर १४ गते" "MIS Operator र फिल्ड सहायकको अन्तर्वाता र सिप परिक्षण अर्को सूचना नआए सम्म पुन रद्ध गरिएको सूचना"

Welcome to फाल्गुनन्द गाउँपालिका

नेपाल एकात्मक तथा केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक मुलुकको रुपमा रुपान्तरित भएको छ । संघीय व्यवस्था अनुसार नेपालमा संघ, सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहको गठन भएको छ, जसमा पाँचथर जिल्लामा ८ स्थानीय तहको गठन भएको छ । फाल्गुनन्द गाउँपालिका मेची अ