Quick Overview

"घुर्बिसे पंचमी कबर्ड हल निर्माण बहु वर्षीय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!"

"प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा !!!"

"कृषि शाखा फाल्गुनन्दबाट मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतिको लागि ७५% अनुदानमा प्लास्टिक सिट वितरण"

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना !!! ७६/७७ 06/04/2020 - 17:25
घुर्बिसे पंचमी कबर्ड हल निर्माण बहु वर्षीय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!! ७६/७७ 06/03/2020 - 19:53
सम्पूर्ण विद्धालयहरु(सामुदायिक तथा नीजी), निबन्ध प्रतियोगिता सम्बन्धमा    ७६/७७ 06/03/2020 - 16:29
कृषि शाखा फाल्गुनन्दबाट मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतिको लागि ७५% अनुदानमा प्लास्टिक सिट वितरण ७६/७७ 06/01/2020 - 14:37
प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा ७६/७७ 05/31/2020 - 18:16
कृषि यन्त्रीकरण अनुदानको लागि सूचना ७६/७७ 05/27/2020 - 15:38
बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना ७६/७७ 05/21/2020 - 20:57
विवरण पठाई सहयोग गरिदिनहुन आग्रह ७६/७७ 05/15/2020 - 13:37
युवा लक्षित पशु विकास कार्यक्रमको प्रस्ताव आवहान सम्बन्धि सूचना ७६/७७ 05/15/2020 - 13:23
दरभाऊ बोलपत्र पेश गर्ने म्याद थप बारे सूचना ७६/७७ 05/14/2020 - 13:13

Pages