Quick Overview

"कर्मचारी समायोजनको आवेदन म्याद सकिएको सूचना "

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्थानीय राजपत्र ७५/७६ 10/23/2018 - 12:19 PDF icon राजपत्र भाग १.PDF, PDF icon राजपत्र भाग २.PDF
विनियोजन ऐन ७५/७६ 08/30/2018 - 13:12 PDF icon बिनियोजन ऐन.pdf
आर्थिक ऐन ७५/७६ 08/30/2018 - 12:26 PDF icon आर्थिक ऐन.pdf
शिक्षा नियमावली ७५/७६ 06/05/2018 - 09:59 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली , PDF icon शिक्षा नियामवाली part 9.pdf, PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको शिक्षा नियामावली
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:16 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको कार्यविभाजन नियमावली २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:11 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन एैन २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 15:05 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका विनियोजन एैन २०७४
फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४ ७४/७५ 02/28/2018 - 13:52 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७४
फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि ७४/७५ 02/28/2018 - 13:41 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँकार्यपालिका बैठक सञ्चालन सम्बन्धित कार्यविधि
फाल्गुनन्द गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली ७४/७५ 02/28/2018 - 13:31 PDF icon फाल्गुनन्द गाउँपालिका कार्य सम्पादन नियमावली

Pages