FAQs Complain Problems

समाचार

"सम्पति विवरण भर्ने अत्यन्त जरुरि सूचना,यहि श्रावण १५ सम्ममा पालिकामा बुझाउनुहुन अनुरोध!!!"

"रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार व्यक्ति सूचीकरण गर्ने सूचना "

सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु/ सिफारिस गरि पठाउने सम्बन्धमा

सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु/ सिफारिस गरि पठाउने सम्बन्धमा

आर्थिक वर्ष: