Quick Overview

"गा.पा.अध्यक्ष श्री अमर कु. नेम्बाङज्युको २०७५-१०-२६ गते शनिबार देहवासन"

के तपाइले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउनु भयो?

बनाए
50% (1 vote)
बिर्सेछ
50% (1 vote)
Total votes: 2