Quick Overview

"आर्थिक वर्ष २०७५/७६ सुरु"

सामाजिक सरक्षा भत्ता बैंकिंग प्रणाली बाट ठिक कि पुरानै पदत्ति बाट ठिक ?

बैंकिंग
75% (3 votes)
पुरानै
25% (1 vote)
Total votes: 4