Quick Overview

"घुर्बिसे पंचमी कबर्ड हल निर्माण बहु वर्षीय बोलपत्र आह्वानको सूचना !!!"

"प्रधानमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतका आयोजना कार्यान्वयन सम्बन्धमा !!!"

"कृषि शाखा फाल्गुनन्दबाट मौसमी तथा बेमौसमी तरकारी खेतिको लागि ७५% अनुदानमा प्लास्टिक सिट वितरण"